FATİH GENÇLİK VAKFI

MTTB’nin yan kuruluşu olarak; öğrencilere burs ve ucuz kitap temini, eğitim gibi konularda katkı sağlamak üzere kurulan Fatih Gençlik Vakfı’nın kuruluşu 70’li yılların başlarına dayanmaktadır. 1971 Yılında MTTB Genel Başkanı Ömer Öztürk tarafından kurulan vakfımız milletimizin tereddütsüz güveni ve 40 yılı Aşkın tecrübesiyle; eğitim, yurt, burs ve yayıncılık alanlarında; hizmetlerine devam etmektedir.

Tarihçe:

MTTB’nin 47. ve 48. Dönemi’nde Fatih Sultan Mehmed Hân’a layık bir eser vücuda getirmek gâyesiyle bir komite kurulmuş ve halktan para toplanmıştı. Orta Öğretim Komitesi adını taşıyan bu komitenin gâyesi sâdece rozet mukâbili halktan yardım toplamaktı. Bu şekilde toplanan 200 bin TL civarındaki yardım 48. Dönem MTTB Genel Başkanı İsmail Kahraman’a teslim edilmiş ancak Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hatırasını yaşatacak güzel bir eser vücuda getirme düşüncesi 1971 Nisan’ına kadar fiiliyata geçirilememişti.

50. Genel Kurul’da MTTB Genel Başkanlığı’na seçilen Muhterem Ömer Öztürk, bu düşünceyi hayata geçirmek için hemen işe koyuldu. Bu öyle bir eser olmalıydı ki ecdâdın ebediyete uzanan eserlerine benzemeliydi: Sebiller, imarethaneler, köprüler, kervansaraylar, hanlar, çeşmeler, mekteblerle… Ecdâd kendini mezarında mütevâzî bir şekilde; fakat eserlerini cemiyetin hizmetinde bırakmayı tercih etmişti. Onların torunları olduğumuzu iddiâ eden bizlerin, onların rûhlarına tezat teşkil edecek birtakım teşebbüslerde bulunmamız elbette düşünülemezdi.

Muhterem Ömer Öztürk, bu düşüncelerin neticesinde Fatih Sultan Mehmed Hân’ın hatırasını yaşatacak en uygun eserin bir Vakıf kurulması olduğuna karar verdi. Daha önceki dönemlerde toplanan 210 bin TL civarındaki paranın 140 bin TL’si ile İsmail Kahraman, noter kanalıyla kendi adına vakıf tesis senedi hazırlamış, Muhterem Ömer Öztürk, bu vakıf senedini kabul ederek hemen teşebbüslerine başlamış, kuruluş hazırlığını tamamlayarak 18 Haziran 1971 günü İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne mürâcaat etmiştir. Yine aynı mahkemenin verdiği 21 Haziran 1971 tarihli kararı ile Fatih Gençlik Vakfı resmen tescil edilmiştir.

Ağustos 1971 tarih ve 13919 sayılı Resmî Gazete’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün tescilinin yayınlanmasıyla Fatih Gençlik Vakfı’nın resmen kuruluşu tamamlanmış ve Muhterem Ömer Öztürk’ün MTTB Genel Başkanlığı döneminin önemli icraatları arasına girmiştir.

Kurdukları Fatih Gençlik Vakfı’nda yaklaşık 40 senedir binlerce öğrenciye karşılıksız burs vermişler, barınma imkânı sağlamışlar, yurt dışına göndermişler ve her türlü maddi desteği sağlamışlardır. Kendisinin bursuyla okuyan öğrencilerin bir çoğu memleketimizde mühim yerlere gelmişlerdir. Bu vakıfta öğrencilere hem burs verilmiş hem de Kur’ân-ı Kerim, ilmihal bilgilerini ve belli seviyede İslâmî ilimleri öğrenmelerine vesile olan faaliyetlerle öğrenciler her yönden desteklenmiştir. Haftada iki gün 100 – 150 öğrenciye yemek verilmekte ve kültürel faaliyetler yapılmaktadır. Verilen burslar öğrenciler için hâlen ciddi destektir. Fatih Gençlik Vakfı, kuruluşundan bu yana, üniversite gençliğinin her türlü ihtiyacına cevap vermek için, kurucusu Muhterem Ömer Öztürk’ün maddî, manevi yardımlarıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

www.fgv.org.tr , www.mttb.com.tr , www.mttbliler.com

ÖMER ÖZTÜRK

Ömer Öztürk, 13 Ağustos 1946 Adana doğumludur. Adana’nın en büyük müteahhit ve demir tüccarlarından olan babası Mehmet Öztürk’ün işyerini İstanbul’a taşımasıyla Ömer Öztürk de ilkokul eğitimine İstanbul’da devam eder ve Erenköy Zihnipaşa İlkokulu’ndan mezun olur.

Ortaokul ve Liseyi Galatasaray Lisesi’nde tamamlarken bir yandan da, Şişhane’de bulunan babasına ait demir ticarethanesinde ticarete başlamış, 1964 yılında kendi aile şirketlerine ortak olarak Ticaret Odası’nın 37. Grubu olan Demirciler Grubu’na kayıt yaptırarak ticari hayatını sürdürmüştür.

Galatasaray Lisesinden mezun olduktan sonra, Sultanahmet’teki İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine kaydolur. Bu sırada öğrenci hareketlerinin de içinde yer alır ve Millî Türk Talebe Birliği’nin 49. Dönem Yönetim Kurulu üyeliğine seçilir.

Bu esnada, başta manevi eğitimlerini takip eden mürşidleri olan Hz. Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) olmak üzere; Adanalı Hasan Akbaşgil Efendi, Ömer Nasuhi Bilmen, Seyyid Şefik Efendi, Ali Haydar Efendi, Bekir Haki Efendi, Abdullah Develioğlu, Gönenli Mehmed Efendi, Sarıyerli Nuri Efendi, Alasonyalı Cemal Öğüt Efendi, Sütlüceli Küçük İdris Efendi, Salih Cemal Esirger, Arap Hoca lakaplı Mustafa Efendi gibi pek çok alimin ders ve sohbetlerinden istifade eder.

MTTB Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Türk Gençliğini ve Türkiye’yi temsilen 1970 yılında New York’ta yapılan Dünya Gençlik Kurultayı’na katılır. 6 Temmuz’da Amerika’da, Türk Elçiliği ve W.Y.A. (Dünya Gençlik Teşkilatı) mensupları tarafından karşılanır.

“Dünya Sulhu ve Dünya Gençliğinin Meseleleri”  ile ilgili Fransızca olarak hazırladığı bir raporu kurultay başkanlığına takdim eder ve BM salonunda bu konuda konuşma yapar. Bu arada BM Genel Sekreteri U. Thant’la Büyükelçi Ümit Haluk Bayülken’in de katıldığı bir görüşme gerçekleştirilmiş, Amerika’nın Sesi Radyosu’nda ve Amerikan televizyonunda Türkiye adına konuşmalar yapılmıştır. Ömer Öztürk buradan Kanada’ya geçmiş, Milletlerarası Gençlik Kuruluşları Toplantısı’na katılmış, 1972’de yapılacak Dünya Gençlik Kurultayı’nın ön çalışmalarına katılmıştır. Ömer Öztürk, Amerika ve Kanada’dan sonra Belçika’ya geçmiş, burada üç gün kalmış ve Dünya Gençlik Teşkilatı Dış Temaslar Müdürlüğü’nün davetlisi olarak görüşmeler ve çalışmalar yaptıktan sonra İstanbul’a dönmüştür. Aynı dönemde Türkiye’de de UNESCO’nun çeşitli milletlerarası toplantılarına iştirak etmiştir.

1971 senesinde MTTB Genel başkanlığına seçilir ve Türkiye genelinde çok kapsamlı hizmetlerin altına imza atar. Bu kuruluş çatısı altında, daha sonra Türkiye’nin zirvesinde yer alacak pek çok ismin yetişmesine vesile olur.

Türkiye’de İlk Dershanecilik (Uzun Dönem Kursları) bu dönemde Ömer Öztürk’ün eseri olmuş, MTTB spor kulübü binlerce lisanslı sporcu yetiştirmiş, sürücü kursları, kitap kulüpleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve pek çok müessese ülkemize kazandırılmıştır. MTTB ve bu kapsamlı faaliyetler, günümüzde halen popülaritesini sürdürmekte yüksek lisans ve doktora çalışmalarına; belgesellere konu olmaya devam etmektedir.

1971 yılında Fatih Gençlik Vakfı’nı tesis etmiş, vakıf bünyesinde Türkiye’nin ikinci en büyük matbaasını kurarak o dönemde öğrencilerin ihtiyacı olan pek çok ders kitabını basmak suretiyle önemli bir boşluğu doldurmuştur.

O yıllarda Bakanlar Kurula kararıyla kapatılan MTTB’yi uzun bir hukuk mücadelesi sonucunda açık tutmayı başarmıştır.

1978 senesinde, Ramazanoğlu Mahmud Sami Hazretleri ile beraber Medine-i Münevvere’ye  taşınmış ancak Türkiye ile irtibatını sürdürmüştür. Vasiyetlerini Ömer Öztürk’e yapan Üstadları Sami Efendi hazretlerinin yine vasiyetleri gereği techiz, tekfin ve defin işlemleri bizzat Ömer Öztürk tarafından tamamlanmıştır.

Kurduğu vakıfta pek çok öğrenciye burs vermeye, konferanslara katılmaya, çeşitli eğitim – kültür faaliyetlerine ve hayır işlerine bugün de devam etmektedir.

Yayınlanmış kitapları ve kendisi hakkında hazırlanmış bir belgesel-kitap çalışması mevcuttur. Ömer Öztürk 5 çocuk babasıdır.

Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün sohbetleri sesli ve görüntülü olarak internet üzerinden yayınlanmakta, kurulan internet siteleri, sosyal medya ve mail ağları vasıtasıyla bu yayınlar daha geniş topluluklara ulaştırılmaktadır.

Allah’tan sağlıklı uzun ömürler diler, Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’i kendilerinden istifade ettirmesini niyaz ederiz.

Ayrıntılı Bilgi ve Sohbetleri İçin: www.ramazanoglumahmudsamiks.com

 

Feriköy Erkek Öğrenci Yurdu

1966 yılında “Konya Yurdu” olarak inşa edilmiş ve devrin Başbakanının katılımıyla hizmete açılmış olan Feriköy Öğrenci Yurdu; çeşitli devrelerden geçtikten sonra 70’li yıllarda Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün himmeti ve gayretiyle kahvehane görünümünden MTTB çizgisine çekilerek, Anadolu’dan gelen üniversite öğrencileri için mühim bir barınma yeri hâline gelmiş, 600 kişinin aynı anda kalabildiği bir yurt olmuştur. MTTB’ye bağlı bir yurt olan Konya Yurdu’nda o yıllarda, geleceğin Türkiye’sinde söz sahibi olacak binlerce öğrenci yetişmiş, uzun soluklu dostlukların tohumları ekilmiştir. Feriköy Öğrenci Yurdu bu derece verimli bir toprak iken 1980 ihtilali sonrası bir ‘danışıklı döğüş’le Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği’nden alınarak Kredi Yurtlar Kurumu’na verilmiş ve 16 sene bu kurumun yurdu olarak çalışmıştır. Muhterem Ömer Muhammed Öztürk’ün tuttuğu avukatlar vasıtasıyla dernek davayı kazanmış, 1996 yılında yurdun tekrar Konya Yüksek Öğrenim Yaptırma Derneği’ne verilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak 16 yıl boyunca bir çivi bile çakılmayan yurt harabe vaziyette devralınmış; muhterem Ömer Muhammed Öztürk, yurdu âdeta yeniden inşa ettirerek modern bir yurt hâline getirmiş, üniversite gençliğinin hizmetine sunmuştur. Yurdun bulunduğu mahalle sakinleri, öğrenci profilindeki bu değişimi fark etmişler ve önceden yaka silktikleri, önünden dahi geçmek istemedikleri yurdun yeni hâlinden son derece memnun olduklarını çeşitli vesilelerle dile getirmişlerdir. Feriköy Öğrenci Yurdu, nezih mekânı ve güvenilir ortamı ile İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencilerine hizmete devam etmektedir.

www.ferikoyogrenciyurdu.com

Misvak Neşriyat

Muhterem Ömer Öztürk, ehl-i sünnet akidesinin güçlenmesi ve ümmet-i Muhammed’in (s.a.v.) istifadesi için Misvak Neşriyat’ı kurmuş, ilk olarak da “Âlemlere Rahmet Olan Peygamber (s.a.v.) Efendimiz” isimli kitabı hazırlatıp neşretmişlerdir. Daha sonra istişâre için oluşturduğu 15 – 20 kişilik bir heyet vasıtasıyla kaleme alınıp yayınlanması gerekli olan eserleri ve konuları tespit etmiş ve İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin (r.a.) hayatı, düşünce ve eserleri hakkında çalışmalar yapmaya karar vermiştir. Mahmud Sâmi Vakfı’ndan kısaltma olan “Misvak Neşriyat”ın ana gayesi de bu ilk çalışmalarla şekillenmiştir. Yayın heyetinin uzun yıllar süren çalışması neticesinde, birçok aksaklığa rağmen, İmam-ı Azam (r.a.) hakkında ilk olarak İbn Hacer el-Heytemi’nin Mevâhibür-Rahmân fi-Menâkıbil-İmâm Ebî Hanîfeten-Nu‘mân isimli eseri, Manastırlı İsmail Hakkı hazretlerinin tercümesinden sadeleştirilerek yayınlanmıştır. Bu eserle birlikte, İmam-ı Azam (r.a.) ile ilgili, toplam 6 cilt kitap neşredilmiştir. İmam-ı Azam ile ilgili kitaplardan sonra, Arapça ismi Îlâüs-Sünen olan ve Türkçe’ye “Hadislerle Hanefî Fıkhı” ismiyle tercüme edilen 21 ciltlik kaynak eserin tercümesine başlanmıştır. Hanefî Mezhebi’nin hükümlerini sünnetteki delilleriyle beraber anlatan, hem ilim erbabının, hem de halkın istifade edebileceği bir kitap olan ‘Hadislerle Hanefî Fıkhı’, Muhterem Ömer Öztürk’ün tercüme masraflarının tamamını finanse etmesi ile neşredilmektedir. Ömer Öztürk, ümmetin kandili olan İmam-ı Azam’ın (r.a.) eserlerini ihya ederek sonraki nesillere büyük bir hazine bırakmışlardır. Bu ana eserlerin yanında sünnet-i seniyyenin ihyasına yönelik çeşitli kitaplar neşrederek, ümmet-i Muhammed’i (s.a.v.) sünnet-i seniyyeye kılavuzlamaktadırlar. Ayrıca cuma akşamları internet üzerinden yapageldikleri sohbetlerin yazıya dökülmesinden oluşan “Sohbetler 1 – 2 – 3…” isimiyle yayınlanan eserleri, günümüz insanının şeriat ahkâmını ve tarikat adabını öğrenmek noktasında istifade edecekleri kaynaklardan biri olmuştur. Özel bir hassasiyetle 40 küsür yıldır çıkara geldikleri ve okurları tarafından “kitap gibi takvim” olarak nitelenen “Mevlana Takvimi” her yıl yüz binlerce ailenin evine girerek insanların dinlerini öğrenmelerine yardımcı olmaktadır.

www.misvak.com.tr , www.hadislerlehanefifikhi.com , www.mevlanatakvimi.com

Sosyal Medyada Takip Edin: