ÖMER ÖZTÜRK GENÇLİK MERKEZİ

Gençliğin yetişmesine yönelik faaliyetler için kurulan merkezimiz şu ana başlıklarda hizmet verecektir:
1. İslami İlimler Eğitimi
2. Eğitim Koordinatörlüğü
3. Basın, Yayın ve Bilişim Koordinatörlüğü
4. Dış Temaslar Koordinatörlüğü
5. Hukuki ve Mali İşler Koordinatörlüğü
6. Kültür, Sanat ve Spor Koordinatörlüğü
ve diğer konularda hazırlıklarımız sürmektedir.